Úvod k porodu - porodní plán

05. 12. 2011, Porod

Úvod k porodu

Navštívíte-li dnes jakoukoliv českou porodnici, personál se bude usmívat, dozvíte se, že rodičky maximálně respektuje, že „je zvyklý pracovat s porodními plány“, podporuje 24hodinový kontakt matek a dětí, kojení atd.. Matky by tedy měly být po právu spokojené. Jsou? Je to složitější.

Obecně dnes platí, že spokojené s péčí jsou ty matky rodičky, které se na porod příliš nepřipravují a nemají žádné požadavky, které by kolidovaly se zvyklostmi porodnice.

Naopak matky poučenější, vzdělanější, které mají o svém porodu konkrétní představy, v porodnici tvrdě narazí. Bude jim taktně vysvětleno, že v zájmu bezpečí jejich dítěte je třeba absolvovat… a následuje dlouhý výčet zákroků a nařízení.

Navíc prý o porodu nemohou jako matky téměř nijak rozhodovat, neboť za průběh a výsledek porodu zodpovídá lékař. Dokonce dnes není vzácností vyslechnout otázku (spíše řečnickou) „Proč tedy s těmito náročnými požadavky nerodíte raději doma?“, případně hrozbu, pro případ, že žena bude na svých přáních trvat „Tak to běžte raději rodit jinam!“

A o jaké požadavky se vlastně jedná?

Většina poučených rodičů dnes očekává, že porodnice umožňují porodit podle nejnovějších odborných doporučení, plynoucích ze spolehlivých výzkumů – např. WHO (Světová zdravotnická organizace). Svobodná volba polohy ve všech dobách porodních, zásahy a medikace pouze v opodstatněných případech na základě informovaného souhlasu, doprovod dle matčina přání, odchod domů podle potřeby rodičů atd. A nad tím vším atmosféra důvěry, absence pocitu ohrožení, vědomí, že budu jako matka při porodu naprosto respektována.

Zní to jako utopie? Výjimečná filosofie několika „alternativních“ porodnic? To je smutné, měla by to být totiž naprostá samozřejmost všude. Doporučení WHO nejsou sice právně závazná, ale je tu ještě legislativa. A ta dává matkám téměř neomezenou možnost o svém těle a dítěti rozhodovat a zdravotníkům ukládá poskytovat péči v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy. V porodnici si lze „svůj“ porod prosadit, někdy ale za cenu ztráty energie, kterou bychom měly využít spíš pro samotný porod. Přesto doporučujeme se vždy o domluvu se zdravotníky pokusit, obzvlášť pokud je žena přesvědčena o správnosti svých rozhodnutí a má pro ně navíc i odborné důkazy. Posilující zkušenost normálního porodu a harmonický počátek soužití s dítětem rozhodně stojí za to!

Tento text vznikl zejména jako podpora komunikace mezi matkami, respektive rodiči a zdravotníky během porodu v porodnici. Přejeme všem zainteresovaným mnoho trpělivosti a přátelské vyjednávání. A samozřejmě – mnoho šťastně narozených dětí!

Petra Sovová

Hnutí za aktivní mateřství

Už máte porodní plán?

Možná už jste slyšeli, že přírodní proces, jako je porod, se do detailu naplánovat nedá. To je pravda, představa se může od skutečnosti lišit. Přesto je důležité si svůj porodní plán připravit. Je to vlastně jakýsi soupis přání, jak by měl náš porod ideálně probíhat. Když se žena na svůj porod připraví, zbaví se strachu z neznámého a bude lépe schopna komunikace se zdravotníky. I pro ně je informovaná rodička přínosem a porodní plán dobrým komunikačním nástrojem.

Pomůže vám ujasnit si priority, odhalit a doplnit chybějící vědomosti, během příprav si možná teprve pořádně uvědomíte, že mateřství je tady. Pokud zasvětíte do sestavování porodního plánu i partnera, prožijete nejspíš velmi sbližující rituál, ať už později strávíte porod spolu či nikoliv.

Pro sestavení porodního plánu jsou důležité zejména kvalitní a spolehlivé informace. Můžete je načerpat v knize, na předporodním kursu porodní asistentky, na internetu či v časopisech pro rodiče. Určitě vyzkoušejte více zdrojů.

Prvotním zdrojem by měly být spolehlivé výzkumy a doporučení, jaká předkládá například Světová zdravotnická organizace (WHO). Mezi postupy, které na základě výzkumů doporučuje zdravotníkům jako jednoznačně prospěšné, patří například:

- respektovat ženin výběr doprovázejících osob

- poskytovat jí empatickou podporu

- umožnit ženě během porodu pít

- dostatečně ženu informovat tak, jak to ona vyžaduje

- umožnit jí volnost ve výběru poloh a pohybu během celého porodu

- nabízet šetrné postupy mírnění porodních bolestí, jako např.masáže a relaxační techniky

- během porodu dítě sledovat spíš poslechem než elektronickým monitorem

- podporovat volbu jiné polohy než vleže na zádech

- nespěchat s přerušením pupeční šňůry

- umožnit časný tělesný kontakt mezi matkou a dítětem

- podporovat kojení bez omezení

A považte – jednou z praktik, které WHO jednoznačně doporučuje, je sestavení porodního plánu!

O nás

Internetové stránky narozeni.cz Vám poradí se vším, co je potřeba zařídit, když se narodí dítě.

více

Vyhledávání

Kalkulačky

Inzerce

  • poptávka
  • nabídka
vstup
banner
Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.narozeni.cz pište na info@narozeni.cz
Provozovatel stránek neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy.
Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů. Položky Označené jako "Doporučuje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference