Podmínky využívání služeb informačního serveru Narozeni.cz

05. 01. 2012

Podmínky využívání služeb informačního serveru Narozeni.cz

1. Narozeni.cz je provozován společností Konzultanti.cz s.r.o., IČ 28162447, DIČ CZ28162447, se sídlem Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, dále jen Narození.cz

2. Narození.cz se zavazuje věnovat informačnímu portálu umístěnému na internetové adrese Narozeni.cz s maximální péčí.

3. Narození.cz neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy. Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů. Položky označené jako „Doporučuje“, či obdobně, zejména v sekci Dárky pro maminku a těhotenství, jsou placenou službou. Narození.cz umožňuje mimo jiné zveřejňovat a nabídky a poptávky zboží a služeb a fyzických i právnických osob, ať již podnikajících, či nikoliv, dále jen Návštěvníků. Narozeni.cz nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost zveřejňovaných informací, zejména inzerátů nabízených služeb, či předmětů.

 4. Narození.cz si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v textech článků či inzerátů a článek, popis, či inzerát vůbec nezveřejnit, případně jej odstranit z Narozeni.cz, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Narození.cz, nebo dobrými mravy. 

5.  Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 3 měsíců, poté může a nemusí být smazán. Maximální počet vložení inzerátů nesmí přesáhnout rozumnou míru. Návštěvník si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí o to požádat Narození.cz. Na Narozeni.cz je zakázána inzerce nesouvisející s oblastí početí a narození, či nerespektující etickou stránku věci.

6. Narozeni.cz neodpovídá za činnost Návštěvníků služeb Narozeni.cz, ani za způsob, jakým informace ze serveru Narozeni.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Narození.cz Návštěvníky, či jinými osobami. Narozeni.cz nenese žádnou odpovědnost za škody, které by návštěvníkům nebo jiným osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním (či dočasné nemožnosti využívat) služeb Narozeni.cz

 7. Návštěvník souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Narození.cz je oprávněn zasílat Návštěvníkům zprávy, obsahující informace o novinkách, které Narozeni.cz nabízí. Narození.cz nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Návštěvníků uvedených zejména v inzerátech, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek jinou osobou. Návštěvník souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů. 

8. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Narozeni.cz si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

O nás

Internetové stránky narozeni.cz Vám poradí se vším, co je potřeba zařídit, když se narodí dítě.

více

Vyhledávání

Kalkulačky

Inzerce

  • poptávka
  • nabídka
vstup
banner
Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.narozeni.cz pište na info@narozeni.cz
Provozovatel stránek neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy.
Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů. Položky Označené jako "Doporučuje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference